Województwo Mazowieckie,
Miasto Stołeczne Warszawa
oraz
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej

zapraszają na konferencję:

7 listopada 2019 r.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
sala Skłodowskiej
IV piętro

Nowa perspektywa –nowe wyzwania dla
inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Wspólnie z ekspertami z zakresu polityki innowacyjnej,
w tym inteligentnej specjalizacji, czwartej rewolucji przemysłowej,
zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, będziemy dyskutować
o wyzwaniach dla Mazowsza, w tym metropolii warszawskiej, jakie niesie
ze sobą nowa perspektywa finansowa w obszarze innowacyjności.