Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Pałac Kultury i Nauki

07 listopada
9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie konferencji

10:00-10:10

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

10:10-10:20

Grzegorz Kaczorowski – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta st. Warszawy

10:20-10:30

Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego

10:30-11:30

Dyskusja Panelowa: Miejsce inteligentnej specjalizacji w polityce innowacyjnej UE – perspektywa 2021-2027
Moderator: Paweł Szeremet – Kierownik Biura ds. Innowacyjności i Inteligentnych Specjalizacji
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Uczestnicy:
– Beata Lubos (MPIT)
– dr. hab. Agnieszka Olechnicka (Euroreg UW)
– Jordan Mężyk (ITEE Radom)
– Piotr Warzybok (Polska Platforma Technologiczna Fotoniki)
– Aleksandra Szwed – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich / Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

11:30-12:30

Dyskusja Panelowa: Transformacja cyfrowa gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 Moderator: Grzegorz Rzeźnik (SWPS)
Uczestnicy:
– Roman Młodkowski (niezależny konsultant)
– Michał Paradowski (4Results)
– Adam Piotrowski (Vigo System)
– Arkadiusz Kołodziej (Zastępca dyrektora URZĄD M.ST. WARSZAWY Biuro Cyfryzacji Miasta)
– Jarosław Piekarski

12:30-13:30

Dyskusja Panelowa: Zrównoważona polityka przemysłowa, czyli mapa drogowa transformacji w kierunku GOZ
Moderator: Agnieszka Zdanowicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu
Uczestnicy:
– Irena Pichola (Partner Deloitte)
– dr Magdalena Głogowska (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)
– dr Agnieszka Sznyk
– Małgorzata Then (Prezes Zarządu, Biotrem Sp. z o.o.)
– Piotr Nejman (Direct People Innovation)
– Ewelina Rozpara (VIVE Textile Recycling)
– Katarzyna Błachowicz (Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu / wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu)
– Maciej Kalestyński (WASTECH)

13:30-13:40

Podsumowanie

13:40-14:40

Lunch