Adam Piotrowski

Vigo System

dr inż. Adam Piotrowski – Prezes Zarządu VIGO System S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej,  na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A. Od stycznia 2015 Prezes VIGO System S.A. Bierze aktywny udział w dialogu z innymi firmami, uczelniami, organizacjami badawczymi, rządem, samorządem i komisją Europejską Od 2017 roku członek Board of Stakeholders of Partnership Photonics21 i prezes Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Członek grup roboczych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego.