Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Urodził się 1 stycznia 1957 r. w Kutnie – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 r. marszałek województwa mazowieckiego.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1990-1997 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Senator RP w latach 1991-2001. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach 1993-1997 marszałek Senatu RP. wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.

W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 r. radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego.

Od 1998 r. radny województwa mazowieckiego. przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od grudnia 2001 r. marszałek województwa mazowieckiego. Wiceprezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Jako przedstawiciel tego gremium uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015-2018. Od 1 maja do 31 grudnia 2017 pełni rolę współprzewodniczącego KWRiST.

W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku marszałka województwa mazowieckiego.

Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1984 r. należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP) – od 2004 r. członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 r. został powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE),  ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m. in. ds. zdrowia.

Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznaną przez ministra administracji i cyfryzacji za dotychczasowe zasługi i pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego (2015 r.).

Został także wyróżniony tytułem „Przyjazny Przedsiębiorcom”, nadanym przez Radę i Zarząd Związku Pracodawców Warszawy (2007 r.). Od kwietnia 2011 roku – honorowy członek Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

Jest również finalistą IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca” (2010 r.) – nagrodę przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, promuje menadżerów, który swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy.

W 2011 roku został laureatem konkursu Człowiek roku – przyjaciel kolei” w kategorii Samorządowiec rokuwyróżniony za wspieranie rozwoju potencjału pasażerskich przewozów koleją oraz śmiałe inwestycje taborowe. Otrzymał również statuetkę Królowej Bony – nagrodę „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.