Dr Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu Innowo

Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. w ramach Horyzontu 2020. Zajmuje się również public relations i komunikacją. Uhonorowana nagrodą Protona za najlepszego specjalistę PR w sektorze organizacji pozarządowych