Agnieszka Zdanowicz

Centrum Kooperacji Recyklingu

Agnieszka Zdanowicz – wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu non for profit system sp z o.o.

koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego

 

Specjalista do spraw komunikacji, project manager projektów krajowych  i międzynarodowych. Koordynator współpracy sieciowej na szczeblu regionalnym, krajowym   i międzynarodowym. Animator współpracy środowisk klastrowych    i ekosystemów innowacji. Ekspert w obszarach: innowacje międzysektorowe, gospodarka obiegu zamkniętego, finansowanie. Główne specjalizacje: chemia, sektor rolno – spożywczy.

Przez 12 lat związana była samorządem terytorialnym województwa mazowieckiego. Od 17 lat specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi, wsparciu, doskonaleniu i promocji środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Od sierpnia 2019 roku odpowiedzialna za rozwój, ofertę komercyjną , współpracę międzynarodową oraz portfolio projektowe Centrum Kooperacji Recyklingu – koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej  i Recyklingu.