Aleksandra Szwed

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Z wykształcenia politolog, a zawodowo praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i funduszy europejskich. Od ponad 15 lat współpracuje z inwestorami, przedsiębiorcami i naukowcami na rzecz rozwoju regionalnego, gospodarczego z województwa mazowieckiego oraz wykorzystania przez nich dostępnych Funduszy Europejskich. Nadzorowała i realizowała liczne projekty dla przedsiębiorców oraz start-up’ów, takie jak „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”, współtworzyła Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Obecnie nadzoruje proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i proces przedsiębiorczego odkrywania, a także realizacje projektów międzynarodowych wdrażających koncepcje inteligentnej specjalizacji. W codziennym kierowaniu zespołem istotne jest dla niej współpraca i jasno określony cel, chętnie wykorzystuje wiedzę nabytą podczas certyfikacji PRINCE 2.