Beata Lubos

MPIT

dr Beata Lubos, ekonomista, od 2004 r. związana zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Odpowiedzialna za projektowanie polityki innowacyjności, strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki, za przygotowywanie założeń aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia realizujących cele polityki innowacyjnej państwa. W zakres jej obowiązków wchodzi również współpraca z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności oraz utrzymywanie relacji bilateralnych z wybranymi krajami w tej dziedzinie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania dotyczące polityki innowacyjnej krajów nordyckich.