dr. hab. Agnieszka Olechnicka

Euroreg UW

Dr hab. Agnieszka Olechnicka jest ekonomistką, kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) w Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się analizą rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transformacji technologicznej na układy terytorialne, roli sektora naukowego i współpracy w zakresie badań i rozwoju. Jest współautorką monografii wydanej przez wydawnictwo Routledge „The geography of scientific collaboration”. Obecnie kieruje polską częścią międzynarodowego programu ESPON T4 Technological transformation and Transitioning of Regional Economies. Jest członkinią naukowej grupy doradczej przy DG Regio ds. transformacji technologicznej i transregionalnej współpracy w zakresie innowacyjności.