Ewelina Rozpara

VIVE Textile Recycling

Rzecznik Prasowy Grupy VIVE, manager do spraw marketingu i komunikacji, praktyk, skuteczny project manager. Kobieta w logistyce. Inspirator, inicjator i organizator. Jest współautorką projektów, które zapoczątkowały nurt Textile Upcycling. Jej celem, jako liderki projektów jest wdrażanie w VIVE Group prócz działań z zakresu CSR, takich projektów, które przynoszą korzyści globalnej gospodarce obiegu zamkniętego i środowisku naturalnemu. W obszarze Marketingu, wdraża misję VIVE Group, stosując ideę 4R: reuse (użyj ponownie – projekty Textile Upcycling, wsparcie Sieci VIVE Profit), reduce (redukcja odpadu), recycle (wsparcie marketingowe dla produkcji paliw alternatywnych, kompozytu tekstylnego, czyściwa), resell (wsparcie marketingowe sprzedaży do 70 krajów na świecie, np. do Indii, gdzie używane ubrania moherowe przetwarzane są na dywany). Prowadzi projekty zwracając uwagę na problem redukcji i segregacji odpadów tekstylnych oraz ochronę środowiska, podejmując liczne inicjatywy edukacyjne o zasięgu krajowym i ogólnoświatowym. W ramach Textile Upcycling (forma przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce) wdrożyła projekty: Transplantacja, Adaptacja, Re:Aktywacja i Bow Re:Tied.