Grzegorz Kaczorowski

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszaw

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony Project Manager. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Koordynator przygotowania i realizacji inwestycji w formule PPP i Koncesji głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji w prasie specjalistycznej poświęconych problematyce PPP. Posiada wieloletnie doświadczenia jako manager, a także szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami oraz zagadnień prawa gospodarczego, głównie w obszarze dużych projektów inwestycyjnych

Director of the Economic Development Office of the City of Warsaw. A graduate of law at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. Experienced Project Manager. Since 2009 he has been associated with the issues of Public-Private Partnership.
Coordinator of the preparation and implementation of investments in the PPP and Concessions formula in the majority in the area of multifunctional development of urban areas. He is the author of publications in the specialized press devoted to the problems of PPP. He is a long-time manager and trainer in the field of project management and business law, mainly in the area of large investment projects.