Grzegorz Rzeźnik

Uniwersytet SWPS

Pełnomocnik Prorektora ds. nauki
Manager ds. Badań i Innowacji
Uniwersytet SWPS

analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewaluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe w PO IR 2014-2020. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju. Członek Mazowieckiej Rady Innowacyjności.