Jarosław Piekarski

Dr inż. Jarosław Piekarski koordynuje działania NMP NCP (Nanotechnologie, Materiały, Produkcja) w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE od 2007 roku, wspierając udział polskich podmiotów w Programach Ramowych UE oraz umiędzynarodowienie badań i innowacji w tych obszarach. Był także Delegatem Polski do Komitetu Programowego NMP 7 Programie Ramowym, i kontynuuje tą działalność jako ekspert w ramach Komitetu Programowego NMBP (Nanotechnologie, Materiały, Biotechnologia, Produkcja) Programu Ramowego HORYZONT 2020, przyczyniając się do rozwoju programów pracy NMP / NMBP.

Od 2014 r. jest również członkiem powołanej przez Komisję Europejską Grupy Wysokiego Szczebla dla Nanonauk, Nanotechnologii i Zaawansowanych Materiałów oraz w latach 2013-2017 był członkiem Grupy Roboczej  dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:   Wielofunkcyjne Materiały i Kompozyty o Zaawansowanych Właściwościach, w tym Nanoprocesy i Nanoprodukty (KIS 10).

W latach 1990 – 2006 był pracownikiem naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT  PAN).

Posiada tytuł doktora nauk technicznych uzyskany  w IPPT PAN oraz dyplom z inżynierii mechanicznej Politechniki Warszawskiej.