Jordan Mężyk

ITEE Radom

Absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej, w roku 2010 uzyskał stopień doktora na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, w latach 2002 – 2007 nauczyciel akademicki AGH w Krakowie oraz WSH w Kielcach, obecnie pracownik naukowy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu i wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z technologiami cyfrowymi, programowaniem, akustyką, diagnostyką techniczną i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W ramach pracy zawodowej zajmuje się głównie robotyką przemysłową, układami sterowania i napędowymi, rozwojem urządzeń mechatronicznych dla zastosowań przemysłowych, w tym systemami automatycznej kontroli jakości z wykorzystaniem metod optoelektronicznych i termowizyjnych oraz rozwojem aparatury badawczo-pomiarowej na potrzeby nauki i przemysłu.

Mr. Jordan Mężyk, Ph.D., graduated from Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics in 2002 and obtained doctoral degree at Faculty of Mechanical Engineering and Robotics (AGH-UST) in 2010. In years 2002 – 2007 worked as a lecturer at AGH-UST in Krakow and Higher School of Trade in Kielce. Currently an engineer in Mechatronics Department of Institute for Sustainable Technologies in Radom and a lecturer at University of Economics and Innovation in Lublin. His main research activity include digital technologies, programming and digital signal processing. His professional activities include also industrial robotics, control and drive systems and the development of mechatronic devices for industrial processes, including automated quality inspection systems with use of optomechatronic systems, and development of apparatus for scientific investigation.