Maciej Kalestyński

WASTech

Od ponad 15 lat aktywnie działający w obszarze branży zagospodarowania odpadów oraz doradztwa dla firm w zakresie ochrony środowiska. Prezes Zarządu spółki Wastech Recycling zajmującej się gospodarowaniem odpadów przemysłowych wytwarzanych w różnych sektorach przemysłu. Przedsiębiorstwo charakteryzuje sie tym, iż poszukuje optymalnego rozwiązania na zagospodarowanie danego rodzaju odpadu zarówno w aspekcie ekonomicznym jaki i ekologicznym. Niezależnym działaniem jest obsługa prawna przedsiębiorstw w szczególności oddziałujących na środowisko w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w połączeniu ze szkoleniami kadr oraz szeroko pojętą edukacją. Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu, przewodniczący RN Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów, członek grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady,