Magdalena Głogowska

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny i studiów  podyplomowych  „Zarządzanie Środowiskiem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję eksperta – koordynatora w obszarze klimatu i środowiska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki – PAN. Od grudnia 2017 r. kieruje pracami Biura Urban&Bio w KPK PB UE. Jest również polskim delegatem do komitetu programowego Klimat i Środowisko dla Programu Horyzont 2020 – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy dla tego obszaru. Brała udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.