Paweł Szeremet

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Paweł Szeremet, ekonomista, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego, aktualnie Kierownik Biura ds. Innowacyjności i Inteligentnych Specjalizacji w Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z którym związany jest od roku 2008. Członek Komitetu Sterującego projektu inno_LAB, Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków RP, współautor regionalnych dokumentów strategicznych, m.in. Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ oraz Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, członek Kolegium Redakcyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.