Piotr Warzybok

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Piotr Warzybok, Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Już w trakcie studiów pracował w międzynarodowym projekcie ESS (European Spalation Source), w ramach którego zaprojektował system ruchomych kolimatorów na potrzeby powstającego w Szwecji liniowego akceleratora protonów. Rozwijał się naukowo poprzez liczne wizyty i szkolenia min. na Uniwersytecie w Aarchus, Dania; Uniwersytecie Dereźniańskim, Niemcy; w CERN w Genewie; w Los Angeles, USA. Jest Laureatem stypendium dla młodych naukowców Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W 2017 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2017 roku prowadzi badania nad numerycznym modelowaniem procesu spiekania proszków metalu z zastosowaniem lasera –  równolegle do prowadzonych badań uczęszczał na studia doktoranckie z Fizyki, które zdecydował się jednak zawiesić w 2019 roku, aby skupić się na działalności zawodowej.

Zawodowo od 2016 roku związany z projektem Budowy Parku Naukowo-Technologicznego przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie z pozycji Administratora Infrastruktury Badawczej, szybko Awansował na Kierownika Działu Operacyjnego, aby finalnie w okresie styczeń 2018 – kwiecień 2019 roku pełnić obowiązki Dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego. W ramach swojej działalności w Parku nadzorował świadczenie usług badawczych przedsiębiorcom z zastosowaniem mechanizmu pomocy publicznej w formie de minimis. Kierował zespołem specjalistów oraz nadzorował pracę 5 specjalistycznych laboratoriów. Od 2019 współpracuje ze Związkiem Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki.

Jego mocnymi stronami są: cenione wśród umysłów ścisłych umiejętności miękkie takie jak: łatwość w nawiązywaniu kontaktu, czy umiejętność pracy w grupie. Cechuje go zdolność szybkiego podejmowanie decyzji oraz łatwość odnajdywania się w nowym środowisku. Jest sprawnym i doświadczonym organizatorem. Interesuje się nowymi technologiami.